História

Park v Rusovciach patrí ku skvelým dielam záhradnej architektúry a predstavuje obdobie neskoršíchprírodno-krajinárskych parkov. Park sa rozprestieraokolo kaštiela, s ktorým tvorí neobycajne vzácnyarchitektonicko-krajinársky komplex. Vlastníkmiobjektov boli viaceré významné šlachtické rody, ktoré vnášali a zanechávali pecat pri celkovej velkorysej koncepcii parku (napr. v roku 1802 savo viedenskom vydaní "Magyar hírmondó " spomína kaštiel a park v Rusovciach ako najkrajší v Mošonskej župe). Kaštiel za svoj súcasný vzhlad vdací prestavbe vtedajšieho majitela, grófa Emanuela Zichy-Ferraris, ktorý ako pozornost pre svoju manželku, bohatú Anglicanku, prestavuje v roku 1845 kaštiel na zámok v tudorovskom štýle podla vzoru anglických panských sídiel, rovnako ako aj park v modernom duchu anglických prírodno-krajinárskych parkov. Smerom na severovýchod bola na prelome 19. a 20. storocia plocha parku rozšírená až za upravené a zúžené Rusovské rameno.

Medzi posledných významných majitelov komplexu patrila korunná princezná Štefánia, vdova po korunnom princovi Rudolfovi. Lónyaovci obnovu parku zverili do rúk záhradníkom prizvaným z Anglicka. Park poskytoval domácim i hostom príjemné zákutia pre oddych.

Záhradníctvo Stephaneum, súcast parku, bolo komercnejšie orientované, vydávalo aj svoj vlastný katalóg rozlicných ovocných, ihlicnatých a listnatých stromov, kvetín, okrasných kríkov a rastlín.

Po odchode grófa Lónyaiho a princeznej Štefánie, zostal kaštiel a park nestrážený a opustený. Po druhej svetovej vojne bol kaštiel a park zoštátnený a zacalo sa smutnejšie obdobie jeho devastácie. V súcasnosti sú snahy o revitalizáciu tohto vzácneho priestoru, v spolupráci so samosprávou susedného mestecka, rakúskeho Bruck an der Leitha, ktorá je realizátorom medzinárodného projektu siete parkov "Die großen Gärten - Velké záhrady" financovaného z prostriedkov EU, do ktorého bol zahrnutý aj Rusovský park.

zurück