Živočíšny svetModrá hviezda

Po dlhých mesiacoch zimy sa už v prvých jarných mesiacoch môžu návštevníci parku kochať neobyčajnou krásou rastlín, ktoré tu boli vysadené ako podrast pod stromy a medzičasom splaneli. Ako prvé sa niekedy už v januári objavujú svietivožlté kvety tavolínov zimných (Eranthis hyemalis).

V priebehu marca a apríla rozkvitá v parku modrá záplava scíl, modraviek a fialiek. Farebnú plejádu dopÍňajú na Slovensku pôvodné veternice, a to bielokvitnúca veternica hájna (Anemone nemorosa) a žltokvitnúca veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides L.) rastúca na území celého parku. Lesoparková časť, začínajúca za Rusovským kanálom, je značne využívaná na rekreačné účely. Málokto však vie, že tunajšie lesostepné spločenstvá hostia vzácnu teplomilnú faunu a flóru.

IZ botanického hľadiska sú najzaujímavejšie suché lúčky s nízkymi ostricami, kavyľmi, mliečnikmi a zákonom chránenými zástupcami čeľade vstavačovitých (Orchidaceae). V parku sa nachádza jedna z mála slovenských lokalít kriticky ohrozených druhov, červenohlavu ploštičného (Anacamptis coriophora) a nenápadného pokruta jesenného (Spiranthes spiralis).

Dominantu parku mohutné exempláre pagaštana konského (Aesculus hippocastanum L.). Krásne a zároveň majestátne pôsobia platany javorolisté (Platanus hispanica Münchh.), ktoré sú považované za jednu z najatraktívnejších a zároveň najodolnejších parkových drevín. Taktiež tu môžeme vidieť zvyšky kompozícií z tvarovaných tisov (Taxus baccata L.) a krušpánov (Buxus sempervirens L.). Stromovú výsadbu dopÍňajú lipy, javory, duby, gledíčie a iné okrasné dreviny. Z dendrologického hľadiska medzi najzaujímavejšie druhy patria Calocedrus decurrens a jedľa španielska (Abies pinsapo).

zurück